Search

Kourtidis Grup се развиват, обновяват, препроектират имиджа си


Сега в новите условия на световния пазар, групата Kotrtidis Grup, използвайки всички съвременни инструменти на технологията, реши да отговори с екстровертност и динамика. Нашата група официално навлиза в нова фаза, която сега цели, всеки момент и с всяко действие да потвърди господстващото си положение в своята област.


Групата и компаниите на Kourtidis Grup се развиват, обновяват, препроектират имиджа си и се позиционират на пазара, подчертавайки техните качествени характеристики и мощ.


Чрез новата корпоративна идентичност на Kurtidis Grup, която ви представяме днес, ясно се отразява, че групата не е просто идентифицирана със строителство или компания заReal estate, а е цяла организация, която работи в много измерения като продукт, като дестинация, като представител и символ за целия регион.45 views0 comments